מצב רפואי קיים - החמרה רפואית

תוכן עניינים

 

ביטוח נסיעות לחו"ל – מצב רפואי

מצב רפואי יכול להשפיע מאוד על אישור חברת הביטוח לאשר ביטוח נסיעות ללקוח, וכן על עלות פוליסת ביטוח הנסיעות.

מצב רפואי מתחשב במצבו הקודם של הנוסע בתקופה של חצי שנה לפני מועד הנסיעה. וכן במצבו הנוכחי. כמובן שנקלח בחשבון מצבים רפואיים כרוניים, וכל הפרמטרים הללו ישפיעו על הביטוח של הנוסע.

ביטוח נסיעות לחו"ל תלוי הרבה במצב רפואי של המבוטח. מה הכוונה? עלות הביטוח וההרחבות בו מותאמות למצבו הרפואי הנוכחי ו/או הכרוני של הלקוח.

מה זה אומר החמרה של מצב רפואי קודם בביטוח נסיעות לחו"ל?

ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לממן הוצאות רפואיות בעת שהות בחו"ל ובכללם תשלום בעד בדיקות אבחון, חדר ניתוח, שכר מנתח, שכר מרדים. טיפול נמרץ ותרופות בהתאם לרמת מחירים המקובלות במוסד הרפואי בארץ. מתן הטיפול באמצעות תשלום ישיר לבית חולים בחו"ל או באמצעות פיצוי למבוטח בגין תשלומים שביצע.

פוליסה של ביטוח נסיעות לחו"ל לא תיתן מענה על כל הוצאה רפואית אשר קשורה איכשהו בהיסטוריה הרפואית של המבוטח.

חשוב מאוד – במקרה של מצב רפואי קיים. השוואת מחירים בין חברות הביטוח אינה מספקת. חשוב ביותר לבחון ולהשוות את היקף והגדרת הכיסוי הביטוחי למצבכם.

 

איך עושים את הביטוח?

לצורך רכישת הביטוח תידרשו לענות על כמה שאלות רפואיות. ולפי התשובות לשאלון הרפואי ייבחן הסטטוס שלכם לפוליסת ביטוח מתאימה. סביר להניח שהמערכת של חברת הביטוח תאשר הרחבה בפוליסת הביטוח אשר תספק מענה לכל מיני הוצאות רפואיות שקשורות לבעיה הרפואית הקודמת/הקיימת עבור תוספת במחיר. רצוי להתייעץ במקרים אלו עם נציג ביטוח עולמי.

כמו כן, ניתן לבחון את הזכאות לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל אשר כולל כיסוי עבור החמרה במצב רפואי קודם:

על המבוטח/ת יהיה להגיש מסמך רפואי עדכני שיאפשר לחברת הביטוח לבדוק לעומק את המידע והנתונים לטובת קבלת ההסכמה להכנת הפוליסה. מומלץ שתפנו למרפאה ותבקשו סיכום מצב רפואי עדכני. זהו הליך שיגרתי לחלוטין.

יש לציין כי באם מדובר במצב רפואי מורכב הכולל הליך רפואי שבוצע במהלך ששת החודשים טרם הנסיעה המתוכננת. כמו ביקור במיון, אשפוז ו/או בדיקת אבחון מתקדמת ( ct, mri , א.ק.ג ואקו לב במאמץ, וכן הלאה) חשוב לצרף את סיכום הבדיקה או הבירור הרפואי לבקשתכם.

ייתכן מאוד שתתבקשו להציג אישור רופא מטפל שיציין כי אין התנגדות לנסיעה לחול. ועדיף על כך אישור נסיעה לחול.

ביטוח רפואי לנסיעה לחו"ל ללא החרגה

הכרחי  להבטיח הרחבה של כיסוי על החמרה של מצב רפואי קודם בביטוח הנסיעות

חשוב לדאוג שסכום הביטוח להרחבה יהיה כמה שיותר גבוה.

סכום ההרחבה עתיד לספק מימון מלא עבור הוצאות אשפוז והטסה רפואית במידת הצורך.

עדיף להיעזר בסוכנות ביטוח המתמחה בתחום ביטוח נסיעות לטובת בחירה בפוליסה האופטימלית עבורכם.